cz en de es

Z for ClassRooms - Úvod

nový rozměr správy Vaší počítačové učebny

Z for ClassRooms je produkt určený a optimalizovaný pro správu učeben vybavených počítači. Staví na vynikajícím řešení firmy Novell, ZENworks for Desktops®, které doplňuje o vlastnosti, funkce a řídicí rozhraní nezbytné pro správu a provoz učebny nebo učeben. Aktuální verze 2.2 je výsledkem více než čtyř let vývoje, invence autorů, dostupných technologií a zapracování požadavků učitelů z mnoha zemí světa. I když lze pomocí nástrojů ZfCR uživatele-studenty během vyučovací hodiny omezit, zůstává základní myšlenkou celého řešení snaha usnadnit použití počítačů ve výuce libovolných, tedy i nepočítačových, předmětů.

Srdcem produktu je serverová část, která ovládá počítače jednotlivých učeben včetně zapnutí a vypnutí, umožňuje učitelům řídit učebnu, ve které právě vyučují, a správci systému definovat učebny a rozmístění počítačů v nich, přiřazení aplikací podle vyučovacích předmětů, vytvářet generická přihlášení, pro jejichž použití nemusí uživatel mít vlastní konto, nastavit režim kiosku určený pro práci veřejnosti podobně jako v internetové kavárně a přiřazovat role uživatelům - žák, učitel, správce. Celé ovládání je velmi přehledné a dostupné pomocí internetového prohlížeče.

Na klientské straně jsou podporována Windows 2000 a vyšší. Činnost uživatelů není produktem ZfCR nijak omezována ani ovlivněna, pokud stanici neovládá učitel nebo pokud nejsou nastavena nějaká omezení pomocí samotných ZENworks®. Klient ZfCR umožňuje tzv. contextless login, takže žáku i učiteli stačí zadat jméno a heslo. Druhou možností je generické přihlášení, které lze vybrat přímo z nabídky a které obvykle zastupuje vyučovací předmět (matematika, zeměpis atd.) nebo režim práce (internet, hry apod.).

Instalace serverové části je velmi jednoduchá díky propracovanému instalačnímu programu pro windows a zvládne ji běžný správce systému. Rovněž instalace a zejména registrace stanic je velmi jednoduchá, postačí spuštění a vybrání učebny, do které stanice patří, při prvním startu. K dispozici je i automatický update klienta, usnadňující instalaci nové verze na větší množství stanic.

Koncept produktu ZfCR je zaměřen na snadné a efektivní ovládání srozumitelné i pro učitele, kteří se výpočetní technikou nezabývají. Lze říci, že systém zvyšuje bezpečnost školních počítačových sítí díky kontrole nad stanicemi v učebnách, ale jeho hlavní přínos je v usnadnění práce s počítači pro žáky i učitele. Profesionální zpracování produktu i zcela standardní spolupráce s osvědčenými ZENworks® umožňuje masivní nasazení bez rizik výpadků. Díky vzdálenému přístupu ke všem hlavním funkcím je možné, aby pracovníci technické podpory zasáhli na vaší škole hned, bez nákladného a zdlouhavého cestování.

Celý systém je dostupný ve více jazycích (česky, rusky, anglicky a německy) a na straně klienta i serveru umožňuje rozsáhlou vzhledovou modifikaci bez podpory autorů/programátorů, protože je v obou případech použit popis obrazovek, resp. stránek jazykem HMTL. Tak lze snadno použít logo školy nebo lokálního dodavatele, doplnit, ubrat nebo přeformulovat texty a přepracovat nápovědu (např. podle pravidel pro užívání školní sítě), aniž by se to jakkoliv dotklo funkce produktu.

TOPlist